Επικοινωνία

  • Γιώργος Χατζόπουλος
  • Θεόφιλος Χατζόπουλος
  • Τηλ.: +30 210 36 22 760
  • Κιν.: +30 6973 01 33 50
  • Fax:+30 210 36 46 990
  • Βασίλης Γρηγοριάδης
  • Φίλιππος Γρηγοριάδης
  • Τηλ.: +30 210 72 25 016
  • Κιν.: +30 6946 79 66 82
  • Fax: +30 210 72 20 897

Email:info@aeginamill.com