Τοποθεσία

Πρόσβαση

  • Σύνδεση με Πειραιά
  • Αεροφωτογραφία του μύλου

Υφιστάμενη κατάσταση

  • Κάτοψη του μύλου
  • 01. Ο Μύλος στην υφιστάμενη κατάστασή του. Φαίνονται η είσοδος, η εσοχή υποδοχής του άξονα για την λειτουργία του ανεμόμυλου ,καθώς επίσης και κάποιες άλλες εσοχές.
  • 02. Την είσοδο του Μύλου χαρακτηρίζουν η μορφολογία και κατασκευή της. Κτισμένη με πέτρα τοπική το άνοιγμα της μεγαλώνει καθώς μπαίνουμε στον Μύλο.
  • 03. Λεπτομέρεια από το εσωτερικό του Μύλου όπου φαίνονται τμήμα των πακτομένων λίθινων βαθμίδων και η εσοχή υποδοχής του ανεμόμυλου. Είναι λιθόκτιστος και οι επιφάνειές του ειναι επιχρισμένες εσωτερικά και εξωτερικά.
  • 04. Ενα τμήμα της πανοραμικής θέας που προσφέρει ο Μύλος.