Σχέδια

Κατόψεις

  • Γενική κάτοψη.
  • Κάτοψη ορόφου.
  • Κάτοψη ισογείου.
  • Κάτοψη προέκτασης.

Όψεις

  • Νότιοανατολική όψη
  • Νότιοδυτική όψη
  • Βόρειοανατολική όψη
  • Βόρειοδυτική όψη

Τομές

  • Τομή 1-1'
  • Τομή 2-2'