Τεχνική περιγραφή

1. Επιφάνεια γηπέδου - καλυπτόμενη επιφάνεια.

Η επιφάνεια του γηπέδου είναι 7092 τ.μ. και η καλυπτόμενη επιφάνεια του Μύλου είναι 28,73 τ.μ.

2. Προσανατολισμός - περιγραφή.

Το κτίσμα του Μύλου βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της ιδιοκτησίας, που μέρος της είναι τμήμα του Οικισμού Ανιτσαίου και που βέβαια καλύπτει την έξαρση - λοφίσκο που κυριαρχεί της άμεσης αλλά και ευρύτερης περιοχής.

Ο Μύλος εδράζεται σε κυκλικό όγκο ξερολιθιάς περιφερειακά αυτού με εξωτερική διάμετρο περίπου 13 μέτρα και επιφάνεια 132,65 τ.μ. περιλαμβανομένης και του Μύλου.

Ο προσανατολισμός της θέας, η οποία προσφέρει μια απόλυτα παρθένα γη με τη θάλασσα στο βάθος, είναι βορειοανατολικός και σ΄αυτή την κατεύθυνση και τον άξονα αναπτύσσεται η διαμόρφωση της βάσης του Μύλου και της εξωτερικής προσθήκης σε κατοικία, συμπεριλαμβανομένων και των δύο επιπέδων ισογείου και ορόφου του Μύλου.

Ο κυρίως Μύλος διαμορφώνεται σε δωμάτιο ύπνου στο ισόγειο και σε καθιστικό με ανοιχτό λουτρό και jacuzzi στον όροφο, ενώ νέο υπόγειο, στον κορμό του Μύλου λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας με τις προσθήκες.

Στη βάση του Μύλου διαμορφώνονται 3 αυτοτελείς κοιτώνες με λουτρά ο καθένας και μικρή αποθήκη συνολικής επιφάνειας 100,00 τ.μ.

Στην εξωτερική προσθήκη προβλέπεται καθημερινό με καθιστικό και τραπεζαρία, και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, η οποία εξυπηρετεί και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και υπνοδωμάτιο με λουτρό και ανοιχτή ιματιοθήκη, (συνολική επιφάνεια 95,00 τ.μ.).

Δεξαμενή συλλογής των ομβρίων υδάτων, όγκου περίπου 55,00 κ.μ., προβλέπεται κάτω από το συγκρότημα αυτής της προσθήκης.

Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται με σεβασμό στο ανάγλυφο του χώρου (370 τ.μ. εκ των οποίων τα 60 τ.μ. είναι στεγασμένα) και περιλαμβάνει συν τοις άλλοις κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 5,60x11,00μ με 1 wc και τους απαραίτητους χώρους λειτουργίας της.

Οι συνολικές δομημένες επιφάνειες ανέρχονται σε 250 τ.μ. και υπάρχει η δυνατότητα να δομηθούν επιπλέον 392 τ.μ.(εντός οικιστικού ιστού και εκτός σχεδίου).

3. Υφιστάμενη κατάσταση κτίσματος Μύλου.

Το κτίσμα του Μύλου είναι λιθόκτιστο με μέσο πάχος τοίχου περίπου 1.20μ. Η λιθοδομή, επιχρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά, παρουσιάζει φαινόμενα σημειακών ρηγματώσεων. Οι πακτωμένες λίθινες βαθμίδες σε μεγάλο ποσοστό έχουν θραυστεί. Τα περιθώρια - θυρώματα της εισόδου και των ανοιγμάτων του άξονα του Μύλου βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εσωτερικό δάπεδο δεν υφίσταται ούτε στο ισόγειο ούτε στον όροφο. Η βάση του Μύλου, κυρίως από λίθους πλήρωσης του κενού που διαμορφώνεται μεταξύ Μύλου και περιφερειακής ξερολιθιάς της βάσης, συμπλήρωνε την αυτή καθ΄αυτή λειτουργία του Μύλου.

4. Αποκατάσταση κτίσματος Μύλου, λιθοδομές, σκυροδέματα, κονιάματα.

Μετά τις εργασίες καθαίρεσης τμημάτων τοίχων που φέρουν ρωγμές κλπ. πλήρους αποκάλυψης της στέψης του φέροντος περιμέτρικου τοίχου θα διαπιστωθεί η δομική κατάσταση των τοίχων, εικόνα η οποία είναι απαραίτητη για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συνοχή του τοίχου. Προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης της στατικής επάρκειας δια καθαρισμού των αρμών της λιθοδομής, εν συνεχεία καθαρισμός με πίεση νερού και ακολούθως σφράγιση των αρμών με σιμεντοκονία 450kg σιμέντου/κ.μ. Ενέματα ανά 50 εκ. περίπου, καθ΄ύψος, καλύπτουν τα εσωτερικά της λιθοδομής κενά τα οποία κλείνουν στο σύνολό τους με υδαρή σιμεντοκονία (αργιάνι) που διοχετεύεται από την πάνω ζώνη του τοίχου. Θα ακολουθήσει εκσκαφή του ισογείου του Μύλου μέχρι το ταμπάνι της θεμελίωσης του τοίχου και εν συνεχεία με τη χρήση ντουλαπιών μέχρι το προβλεπόμενο βάθος του υπογείου. Στερέωση των παρειών του τοίχου και της υποθεμελείωσης με τοιχίο σκυροδέματος, χύτευση του δαπέδου υπογείου και του δαπέδου ισογείου. Αποξήλωση της βάσης του Μύλου σύμφωνα με τα σχέδια για τη διαμόρφωση των χώρων όπως παραπάνω στο 2 αναφέρεται. Ανακατασκευή του τμήματος της βάσης και της προσθήκης σε έκταση με λιθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια και τις εργασίες εκσκαφών, σκυροδεμάτων, τουβλοδομών, μονώσεων, επιχρισμάτων, εγκαταστάσεων ηλεκτρικής και υδραυλικής.

Η επικαλύψη, της στέγης του Μύλου προβλέπεται με χαλκό, ενώ των λοιπών δωμάτων με ανεστραμένη μόνωση, χρήσης ασφαλτόπανου τύπου veral και βότσαλου ή σκύρου οδοστρωσίας.

Η πισίνα προβλέπεται να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερική επικάλυψη. Ο καθαρισμός της θα γίνεται με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και χωρίς τη χρήση χλωρίου.

Η διαμόρφωση των επιπέδων του περιβάλλοντα χώρου κατασκευάζεται από ισχνό σκυρόδεμα και ελαφρό οπλισμό, και τελική δαπεδόστρωση με πλάκες Μεθάνων.

5. Συστημα ολικού ελέγχου ΝΟΕΜΟΝ.

Η κατοικία θα έχει τη δυνατότητα εξοπλισμού με πλήρες σύστημα ολικού ελέγχου ΝΟΕΜΟΝ. Ο ΝΟΕΜΟΝ συνιστά ένα σύστημα ελέγχου που συνδέει και οργανώνει όλα τα υποσυστήματα του χώρου κάτω από ενιαία διαχείριση. (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, παροχή νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμός, πρίζες, ηλεκτρικές συσκευές, άρδευση, συστήματα παρακουλούθησης και προστασίας, δίκτυα δεδομένων, κινητά και σταθερά τηλέφωνα, συστήματα ήχου και εικόνας κ.α.)

Το σύστημα ΝΟΕΜΟΝ διαχειρίζεται τις λειτουργίες του χώρου με έξυπνο τρόπο, σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη και λαμβάνοντας υπ' όψη τις εκάστοτε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες.

Η προηγμένη αρχιτεκτονική του ΝΟΕΜΟΝ επιτρέπει τον πλήρη τοπικό ή τον εκ του μακρόθεν έλεγχο όλων των λειτουργιών ενός χώρου, μέσω επίτοιχων χειριστηρίων ή τηλεχειριστηρίων, από εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική γραμμή, μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, του internet, κ.ο.κ.

Ταυτόχρονα, οι συνήθεις καθημερινές λειτουργίες (φωτισμός, ρολλά, τέντες, κ.ο.κ.) εξακολουθούν να υπακούουν στον γνώριμο χειρισμό, αυτού των επιτοίχιων διακοπτών.

Επίσης, οσεσδήποτε εντολές μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες, ως πολυεντολές, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, για να θέσουν τον χώρο στην επιθυμητή κατάσταση με μια μόνο κίνηση, (κατάσταση σύντομης ή μακράς απουσίας, κατάσταση ύπνου, επαγρύπνησης, πρωινής λειτουργίας κ.α.) καθιστώντας την λειτουργία της εγκατάστασης απλή, εύκολη, πρακτική και σίγουρη. Για περισσότερες πληροφορίες: www.noemon.com